Frank Zappa

The Nordic Stories

Frank Zappa – The Nordic Stories er en dokumentarbok om Frank Zappa og The Mothers sine konserter og besøk i Norden. For at dette kunne la seg gjøre så har Matti Laipio (Fin), Ole Lysgaard (Dk), Cege Berglund (Swe) og Erland Bekkelund (Nor) lagt en slagplan for hvordan dette kan la seg gjøre. Derfor har dette blitt til et pionerarbeid laget av Zappa entusiaster til Zappa entusiaster. Vi håper selvsagt at boken også skal nå de som aldri fikk være på noen av konsertene. Boken er derfor øremerket for å gi den yngre skare en introduksjon til disse historiske konsertene. Absolutt media er initiativtaker og vil stå for produksjonen og selve utgivelsen..